Cách đổi hàng
Vui lòng kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Mọi thắc mắc về sản phẩm sau khi thanh toán , shop sẽ không giải quyết.