VÁY, ĐẦM

V4663 : ĐẦM MAXI 2 DÂY

Giá: 235,000 VND

V4654 : ĐẦM VEST ĐUÔI CÁ

Giá: 245,000 VND

V4644 : ĐẦM XÒE TAY LỬNG

Giá: 240,000 VND

V4641 : ĐẦM SUÔN THÊU HOA

Giá: 270,000 VND

V4638 : ĐẦM HOA XÒE

Giá: 290,000 VND

V4626 : ĐẦM MAXI HOA

Giá: 270,000 VND