VÁY, ĐẦM

V4609 : ĐẦM TẦNG TAY BI

Giá: 243,000 VND

V4606 : ĐẦM TẦNG CỔ V

Giá: 275,000 VND

V4605 : ĐẦM XÒE XẾP LY

Giá: 232,000 VND

V4603 : ĐẦM LỆCH VAI BÈO

Giá: 250,000 VND

V4600 : ĐẦM HOA BÈO NHÚNG

Giá: 270,000 VND

V4599 : ĐẦM BODY GUCCI

Giá: 250,000 VND

V4598 : ĐẦM BODY 2 DÂY

Giá: 270,000 VND

V4579 : ĐẦM BODY CÚP

Giá: 255,000 VND

V4573 : ĐẦM MAXI 2 DÂY

Giá: 255,000 VND

V4568 : ĐẦM BODY NHÚNG

Giá: 310,000 VND