VÁY, ĐẦM

D2542: ĐẦM XÒE XẺ NGỰC

Giá: 175,000 VND

D2541: ĐẦM VOAN CÚP NGỰC

Giá: 165,000 VND

D2539: ĐẦM BODY XẺ NGỰC

Giá: 170,000 VND

D2537: ĐẦM REN BƯỚM XÒE

Giá: 220,000 VND

D2536: ĐẦM REN BƯỚM XÒE

Giá: 220,000 VND

D2532: ĐẦM BODY LỆCH VAI

Giá: 165,000 VND

D2530: ĐẦM CÚP REN XÒE

Giá: 180,000 VND

D2529: ĐẦM CÚP REN XÒE

Giá: 180,000 VND

D2528: ĐẦM BODY CỔ SƠ MI

Giá: 170,000 VND

D2527: ĐẦM XÒE CUT EO

Giá: 180,000 VND

D2526: ĐẦM XÒE CUT EO

Giá: 180,000 VND

D2520: ĐẦM XÒE CỔ XÍCH

Giá: 170,000 VND

D2519: ĐẦM XÒE HY LẠP LL

Giá: 170,000 VND

D2518: ĐẦM 2 DÂY BÈO

Giá: 170,000 VND

D2517: ĐẦM SUÔN NƠ SAU

Giá: 175,000 VND

D2515: ĐẦM VOAN BÈO

Giá: 180,000 VND

D2514: ĐẦM VOAN BÈO

Giá: 180,000 VND

D2513: ĐẦM XÒE NƠ

Giá: 175,000 VND

D2509 : ĐẦM ĐEN PHỐI HOA

Giá: 170,000 VND