VÁY, ĐẦM

V2217 : ĐẦM 2 DÂY BI

Giá: 245,000 VND

V2213 : ĐẦM SỐ 13

Giá: 235,000 VND

V2204 : ĐẦM TAY DÀI PHOM A

Giá: 275,000 VND