VÁY, ĐẦM

V1620 : ĐẦM XÒE TAY LỠ

Giá: 270,000 VND

V1614 : ĐẦM VEST KEM BELT

Giá: 260,000 VND

V1613 : ĐẦM HOA TAY LOE

Giá: 265,000 VND

V1612 : ĐẦM VEST NÚT

Giá: 235,000 VND

V1605 : ĐẦM LƯỚI XÒE

Giá: 230,000 VND

V1602 : ĐẦM BODY BÈO

Giá: 230,000 VND

V1596 : ĐẦM ÉP ĐÁ CHANEL

Giá: 215,000 VND

V1593 : ĐẦM XÒE 2 DÂY

Giá: 275,000 VND