VÁY, ĐẦM

V3050 : ĐẦM HOA HỞ LƯNG

Giá: 250,000 VND

V3049 : ĐẦM SỌC 2 TÚI

Giá: 235,000 VND

V3041 : ĐẦM BI YẾM BÈO

Giá: 235,000 VND

V3018 : ĐẦM HOA BÈO LAI

Giá: 260,000 VND

V3013 : ĐẦM BO NGỰC BÈO

Giá: 225,000 VND