VÁY, ĐẦM

V2095 : ĐẦM SUÔN TAY BI

Giá: 235,000 VND

V2090 : ĐẦM SUÔN SỌC

Giá: 225,000 VND

V2082 : ĐẦM SƠ MI BI TO

Giá: 250,000 VND

V2066 : ĐẦM MAXI TRỄ VAI

Giá: 290,000 VND