VÁY, ĐẦM

V1579 : ĐẦM LƯỚI XÒE

Giá: 240,000 VND

V1576 : ĐẦM BODY ĐUÔI CÁ

Giá: 280,000 VND

V1575 : ĐẦM ÉP ĐÁ DIOR

Giá: 215,000 VND

V1572 : ĐẦM BODY 1 VAI

Giá: 265,000 VND

V1567 : ĐẦM SƯỜN XÁM

Giá: 240,000 VND

V1560 : ĐẦM NÓN IN HÌNH

Giá: 218,000 VND

V1558 : ĐẦM XÒE NƠ EO

Giá: 310,000 VND

V1548 : ĐẦM XÒE TRỄ VAI

Giá: 255,000 VND

V1544 : ĐẦM NÓN IN CHỮ

Giá: 220,000 VND

V1543 : ĐẦM TOM & JERRY

Giá: 198,000 VND

V1540 : ĐẦM BODY 2 DÂY

Giá: 215,000 VND

V1537 : ĐẦM BODY TAY LỠ

Giá: 265,000 VND