VÁY, ĐẦM

V1483 : ĐẦM SƠ MI CỘT EO

Giá: 240,000 VND

VTK99: ĐẦM XÒE TAY CON

Giá: 385,000 VND

V1476 : ĐẦM BODY 2 DÂY

Giá: 245,000 VND

V1470 : ĐẦM XÒE IN HOA

Giá: 270,000 VND

V1457: ĐẦM XÒE TAY DÀI

Giá: 235,000 VND

V1442 : ĐẦM SƠ MI SỌC

Giá: 258,000 VND