A3798 : ÁO BO THÊU BẸT VAI

Giá: 225,000 VND

A3783 : ÁO 2 DÂY ĐỤC LỖ

Giá: 230,000 VND

A3778 : ÁO CARO NƠ ĐEN

Giá: 220,000 VND

A3764 : ÁO BABYDOLL TAY LỠ

Giá: 240,000 VND

A3760 : ÁO HOA YẾM

Giá: 200,000 VND

A3742 : ÁO CARO PHỐI REN

Giá: 235,000 VND

A3715 : ÁO HOA TAY LOE

Giá: 220,000 VND

A3702 : ÁO 2 DÂY LÔNG VŨ

Giá: 230,000 VND

A3697 : ÁO TAY BÈO

Giá: 198,000 VND

A3633 : ÁO LEN NGỌC TRAI

Giá: 250,000 VND

A3631 : ÁO LEN TRỄ VAI

Giá: 223,000 VND

A3617 : ÁO DÀI HỌA TIẾT

Giá: 267,000 VND

A3613 : ÁO 1 VAI HOA NGỰC

Giá: 220,000 VND

A3611 : ÁO DÀI IN HOA

Giá: 285,000 VND