Đầm

V1797 : ĐẦM XÒE VAI NƠ

Giá: 230,000 VND

V1789 : ĐẦM XÒE TAY DÀI

Giá: 240,000 VND

V1781 : ĐẦM SUÔN KÈM NƠ

Giá: 225,000 VND

V1767 : ĐẦM MAXI BEO 2 DÂY

Giá: 240,000 VND

V1762 : ĐẦM MAXI REN

Giá: 290,000 VND