Đầm

V3935 : ĐẦM GẤU MOSCHINO

Giá: 220,000 VND

V3934 : ĐẦM CARO LAI REN

Giá: 243,000 VND

V3930 : ĐẦM MAXI HOA 2 DÂY

Giá: 235,000 VND

V3926 : ĐẦM SỌC NƠ CỔ

Giá: 245,000 VND

V3924 : ĐẦM SUÔN GUCCI

Giá: 235,000 VND

V3923 : ĐẦM BEO 3 LỖ

Giá: 200,000 VND

V3920 : ĐẦM BODY CỔ THÊU

Giá: 240,000 VND

V3917 : ĐẦM BODY KÈM BELT

Giá: 235,000 VND

V3912 : ĐẦM BODY DÂY XÍCH

Giá: 235,000 VND

V3907 : ĐẦM IN HOA NƠ EO

Giá: 255,000 VND

V3902 : ĐẦM XÒE CỔ ĐỔ

Giá: 238,000 VND

V3899 : ĐẦM BODY 1 DÂY VAI

Giá: 240,000 VND

V3891 : ĐẦM HOA XOÈ

Giá: 245,000 VND