Đầm

V1663 : ĐẦM CÚP XÒE

Giá: 275,000 VND

V1646 : ĐẦM BODY TAY DÀI

Giá: 250,000 VND

V1647 : ĐẦM 2 DÂY XÒE

Giá: 235,000 VND

V1629 : ĐẦM XÒE IN HOA

Giá: 255,000 VND