Đầm

V1612 : ĐẦM VEST NÚT

Giá: 235,000 VND

V1605 : ĐẦM LƯỚI XÒE

Giá: 230,000 VND

V1602 : ĐẦM BODY BÈO

Giá: 230,000 VND

V1596 : ĐẦM ÉP ĐÁ CHANEL

Giá: 215,000 VND

V1593 : ĐẦM XÒE 2 DÂY

Giá: 275,000 VND

V1579 : ĐẦM LƯỚI XÒE

Giá: 240,000 VND

V1576 : ĐẦM BODY ĐUÔI CÁ

Giá: 280,000 VND

V1575 : ĐẦM ÉP ĐÁ DIOR

Giá: 215,000 VND

V1572 : ĐẦM BODY 1 VAI

Giá: 265,000 VND

V1567 : ĐẦM SƯỜN XÁM

Giá: 240,000 VND