Đầm

V3007 : ĐẦM ĐẦU LÂU

Giá: 215,000 VND

V3005 : ĐẦM CÚP HOA

Giá: 240,000 VND

V3002 : ĐẦM IN CHỮ TẦNG

Giá: 260,000 VND

V3001 : ĐẦM VEST SỌC

Giá: 240,000 VND

V2997 : ĐẦM SƠ MI XÒE BBR

Giá: 262,000 VND

V2990 : ĐẦM CARO CỘT EO

Giá: 245,000 VND

V2982 : ĐẦM HOA 2 DÂY

Giá: 250,000 VND

V2976 : ĐẦM CHỮ RÚT EO

Giá: 205,000 VND

V2975 : ĐẦM CARO CỔ V

Giá: 240,000 VND

V2972 : ĐẦM TRỄ VAI BÈO

Giá: 248,000 VND

V2971 : ĐẦM HOA NHÍ BÈO

Giá: 235,000 VND

V2968 : ĐẦM XÒE 2 DÂY

Giá: 245,000 VND