Đầm

V2960 : ĐẦM BA LỖ IN MÔI

Giá: 190,000 VND

V2959 : ĐẦM HOA 2 DÂY

Giá: 245,000 VND

V2957 : ĐẦM NÚT 2 TÚI

Giá: 235,000 VND

V2949 : ĐẦM HOA CỔ TRỤ

Giá: 235,000 VND

V2944 : ĐẦM BODY DÂY KÉO

Giá: 260,000 VND

V2940 : ĐẦM SUÔN CÔ GÁI

Giá: 215,000 VND

V2938 : ĐẦM IN CHỮ 1 VAI

Giá: 235,000 VND

V2937 : ĐẦM XOẮN IN CHỮ

Giá: 235,000 VND

V2931 : ĐẦM BI BÈO EO

Giá: 245,000 VND

V2928 : ĐẦM XÒE BÈO

Giá: 240,000 VND

V2919 : ĐẦM VEST CỘT EO

Giá: 240,000 VND