Đầm

V1523 : ĐẦM XẾP EO

Giá: 270,000 VND

V1510 : ĐẦM XÒE TAY CON

Giá: 305,000 VND

V1507 : ĐẦM CARO TAY LỠ

Giá: 230,000 VND

V1490 : ĐẦM SUÔN IN HOA

Giá: 205,000 VND