Đầm

V1423 : ĐẦM XÒE TAY DÀI

Giá: 245,000 VND

V1418 : ĐẦM HOA TẦNG

Giá: 280,000 VND

VTK92 : ĐẦM BODY KHOÉT VAI

Giá: 360,000 VND

V1393 : ĐẦM HOA XÒE NƠ EO

Giá: 285,000 VND

VTK82 : ĐẦM REN TAY LOE

Giá: 420,000 VND