Jumpsuit

J2256 : JUMP 2 DÂY GIẢ VÁY

Giá: 265,000 VND

J2250 : JUMP 2 DÂY THÊU HOA

Giá: 265,000 VND

J2247 : JUMP SHORT DẬP LY

Giá: 260,000 VND

J2244 : JUMP SỌC CỘT EO

Giá: 260,000 VND

J2228 : JUMP SHORT TAY LOE

Giá: 285,000 VND

J2224 : JUMP BI KHOÉT VAI

Giá: 225,000 VND

J2218 : JUMP BI CÚP 2 DÂY

Giá: 255,000 VND

J2214 : JUMP BI BÈO 9 TẤC

Giá: 240,000 VND

J2213 : JUMP BEO CỔ YẾM

Giá: 265,000 VND

J2211 : JUMP ỐNG BI BÈO

Giá: 230,000 VND