TH197: MỨT DỪA THÁI

Giá: 65,000 VND

TH204: CHUỐI SẤY GIÒN

Giá: 48,000 VND

TH224: KẸO GUM GUMMY

Giá: 12,000 VND

TH82: Kẹo Ngậm Hoa Mai

Giá: 12,000 VND

TH132: HẠT DƯA HẤU

Giá: 22,000 VND

TH244: KẸO DÂU COLLAGEN

Giá: 18,000 VND

TH131: KẺO DẺO GUM

Giá: 60,000 VND

TH130: KẺO DẺO NHO GUM

Giá: 50,000 VND

TH27: Chanh vàng sấy khô

Giá: 73,000 VND