VÁY, ĐẦM

V5164: ĐẦM TAY PHỒNG NƠ

Giá: 260,000 VND

V5163 : ĐẦM SỌC 2 DÂY

Giá: 230,000 VND

V5157 : ĐẦM XÒE CÚP

Giá: 240,000 VND

V5148 : ĐẦM MAXI CỔ ĐỔ

Giá: 235,000 VND

V5136 : ĐẦM SUÔN IN MICKEY

Giá: 215,000 VND

V5135 : ĐẦM MAXI PHỐI REN

Giá: 270,000 VND

V5129 : ĐẦM LỆCH VAI

Giá: 220,000 VND