VÁY, ĐẦM

V2020 : ĐẦM SUÔN BÈO LAI

Giá: 240,000 VND

V2019 : ĐẦM SUÔN SỌC

Giá: 235,000 VND

V2016 : ĐẦM XÒE HỞ VAI

Giá: 250,000 VND

V2013 : ĐẦM CARO TAY LỠ

Giá: 220,000 VND

V2005 : ĐẦM SƠ MI CHANEL

Giá: 245,000 VND

V2004 : ĐẦM MÈO BÈO LAI

Giá: 245,000 VND

V2000 : ĐẦM BODY 1 VAI NƠ

Giá: 250,000 VND

V1991 : ĐẦM BODY SỌC YSL

Giá: 210,000 VND

V1987 : ĐẦM BODY CỘT EO

Giá: 203,000 VND

V1985 : ĐẦM XÒE HOA 2 DÂY

Giá: 260,000 VND