Đầm

V4180 : ĐẦM HOA XÒE

Giá: 270,000 VND

V4178 : ĐẦM BODY CHỮ

Giá: 310,000 VND

V4164 : ĐẦM BODY YẾM

Giá: 270,000 VND

V4161 : ĐẦM 2 DÂY RUA RUA

Giá: 255,000 VND

V4152 : ĐẦM XÒE NHÚNG VAI

Giá: 220,000 VND

V4148 : ĐẦM BODY HOA 2 DÂY

Giá: 240,000 VND

V4147 : ĐẦM CÚP 1 VAI

Giá: 250,000 VND

V4144 : ĐẦM MIDI HOA VIỀN

Giá: 265,000 VND

V4143 : ĐẦM MAXI BI 2 DÂY

Giá: 230,000 VND

V4142 : ĐẦM BODY CỔ ĐỔ

Giá: 235,000 VND